13-02-2016

uvidenhedens slør

Den amerikanske filosof John Rawls formulerede et bevis for uretfærdighed i en politisk virkelighed, som for eksempel et land.
Tankeeksperimentet går i sin enkelhed ud på at man forestiller sig et ufødt barn der skal fødes og som skal vælge et land at blive født i.
Metoden er kendt under navnet ”uvidenhedens slør
Barnet er ikke på forhånd givet nogen egenskaber.
Det kan være hvilken som helst farve, have mere eller mindre specielle evner , det kan have fysiske eller psykiske vanskeligheder.
Det kan havne i en meget fattig familie eller en meget rig familie.
Hvilket land ville et ufødt barn skulle vælge for at give sig selv de suverænt bedste muligheder for at få så god en opvækst som overhovedet muligt??

Samme spørgsmål kan man stille sig selv når man overvejer at få børn.
Hvis jeg var et ufødt barn ville jeg så vælge at blive født i denne familie?

Forældre vælger at få børn, men børn vælger ikke at blive født.

Ville jeg vælge en familie hvor det er mere eller mindre givet at jeg skal i vuggestue som 6 måneder gammel?

Ville jeg vælge en familie hvor begge forældre arbejder 8-9 timer om dagen, og har et par timers transporttid om dagen, så jeg egentlig kun er sammen med mine biologiske forældre i et par timer hver dag?

Ville jeg vælge at blive født i en familie hvor begge forældre er arbejdsløse, og med en virkelig lav indkomst og hvor uddannelse er noget der ikke anses for værende særlig vigtig, men hvor der til gengæld er tid sammen med forældrene??

Ville jeg vælge en familie hvor mor på forhånd har valgt faderens rolle fra, og hvor faderen kun har rollen som sæddonor??

Ville jeg vælge at en familie hvor man ser det som en ret at få børn?

Ville jeg vælge en familie hvor der hverken er tid eller evner til at hjælpe mig med lektierne??

Ville jeg vælge en familie hvor jeg får at vide at det jeg er ked af, IKKE er noget jeg skal græde over?

Ville jeg vælge forældre der skælder mig ud når jeg bliver hentet i børnehave og er mudret over det hele??

Ville jeg vælge en familie hvor jeg kommer til verden for at holde mine forældres forhold sammen?

Ville jeg vælge en familie hvor forældrenes trang til orden vejer mere end min trang til at være kreativ??

Efter min mening kan man stoppe op igennem sine børns liv og tænke efter om man fik inviteret sine børn ind i livet på falske forudsætninger.
Er man faktisk så god som man troede?
Hvis man var sit eget barn, ville man så stadig vælge sig selv som forælder??
Viser man med sit eget gode eksempel sit barn hvordan man skal opføre sig i livet, eller fortæller man børnene hvordan man skal være?
Formår man f.eks som fraskilt forælder at være en familie, som et ufødt barn ville vælge at blive født i?
Har man reelt den tid sammen med sine børn som man gik ud fra at man ville have??
Indtil børnene kan klare sig selv, er det faktisk stadig kun de voksne der har et valg.
De har stadig behov, men det er kun de voksne der kan vælge at se sig selv ærligt og gøre tingene anderledes.