Hvad vil DU gerne??

Hvad vil DU gerne??

Når de værste bølger har lagt sig efter en skilsmisse, så er min egen erfaring at konstruktive mål for fremtiden er vigtige.

Konstruktive forstået på den måde at det indlysende er at tænke på alt det man IKKE vil i fremtiden.
Det er fuldkomment indlysende at tænke på at man aldrig igen har lyst til at blive så ked af det som man har været.
Man kommer bare ikke langt med ting man IKKE vil.

Men alene ordet IKKE er ladet på den måde at man på forhånd gør sig negative tanker.
Og problemet med at tage sorgerne på forskud er, at man så selv får en rolle i at tingene ikke lykkes.
Et fortærsket begreb”selvopfyldende profetier”.
Alene ens egen skræk for at noget igen kan gøre en ked af det, kan handlingslamme en så grundigt, at det man er bange for sker, alene fordi man er bange for at det skal ske.

Jeg har selv for nyligt skrevet det ned til mig selv.
Jeg kender jo ikke dine ønsker for dit liv, men jeg vil gerne dele mine egne overvejelser om ikke andet så til inspiration.

Den er inddelt i tre.
Status over nuet, ting jeg fortryder men må affinde mig med.
Grundlaget for at jeg har noget at give.
Det jeg ønsker mig af fremtiden

Status over nuet og den historie jeg må affinde mig med.

Ens historie har det med at spille ind i ens beslutninger i nutiden, hvis ikke man har gjort sig klart hvad den egentlig betyder.

Jeg har siddet og tænkt over nogle ting i mit liv, som jeg gerne ville have handlet anderledes i.
Det handler mest om de ting der tog for lang tid at indse.
Jeg plejer jo at sige til andre at historien skriver sig selv.
Det har den i hvert fald gjort i mit liv.
Jeg har taget mine egne beslutninger, det var mig der tøvede og mig der skulle have tid til at komme overens med det jeg måtte gøre.
Det har kostet, men mest for mig.
Jeg tænker på om mit forhold til Grethe, ville have været anderledes og om det ville have været slut hvis jeg havde handlet anderledes.
Nej vi var endt her alligevel, for det der skilte os ad var ikke min tøven, men helt håndgribelige ting som f.eks konfliktløsning og håndtering af uenighed.
Det var sket under alle omstændigheder.
At jeg er ked af at Grethe ikke længere er i mit liv og at jeg dårligt kan forestille mig at få lov til at opleve sådan et fantastisk forløb igen, er en anden sag.
Jeg tænker også over om jeg skulle have smidt Oda ud i det sekund jeg havde opdaget at hun havde været mig utro.
Det tog godt nok to års hård nedtur at komme dertil hvor jeg måtte bede hende om at finde et andet sted at bo.
Vi blev ikke skilt på grund af utroskaben, men på grund af Odas menneskelige værdier.
Da jeg hørte hende fortælle om utroskaben var det værste jeg hørte, at hun egentlig ikke havde syntes at det var forkert det hun gjorde, så længe jeg ikke fandt ud af det.
Samme forklaring som hun gav mig den nat, da hun var blevet taget i at bagtale mig overfor Sandra.
At der grimme hun fortalte ikke var problemet, men at jeg havde hørt det.
Vi blev skilt fordi Oda helt grundlæggende ikke er til at stole på.
Jeg kan godt ærgre mig over at jeg ikke fik noget psykologhjælp efter Dorthe.
Det har præget mit liv alt for meget.
Ser jeg på skaderne, så tog det tæt på 20 år at få mit liv drejet i en retning hvor traumet efter Dorthe ikke påvirkede mit liv længere.
Omvendt førte det en masse lærdom med sig og gav mig viljen til at gøre nærmest hvad som helst for at holde mit ægteskab samlet.
En vilje, der faktisk var så stærk at jeg rent fysisk ikke kunne klare at have den vilje.
Så jeg kan sagtens se at der var ting jeg kunne have gjort anderledes, men set i lyset af at jeg er stolt og glad for at være ham jeg er i dag, kunne det ikke have været anderledes.
Jeg havde ikke haft det overskud at give af i dag, hvis ikke jeg havde gjort som jeg gjorde.


Mine egne ønsker for det liv jeg vil leve og for det parforhold jeg savner.


Jeg ved at jeg kan tillære mig færdigheder meget hurtigt, og at jeg begynder at kede mig hvis udfordringerne mangler.
Det være sig både håndværksmæssige viden, såvel som boglig viden.
Det eneste der kan holde mig fast er mit arbejde med mennesker fordi jeg aldrig bliver færdig med at lære og forstå.

Grundlaget for mit liv skal være at give verden alt det jeg selv har savnet.

1) Jeg vil være så glad om muligt hvert sekund af mit liv og min dag.
2) Jeg vil leve i omgivelser der ikke ser min glæde som en trussel.
3) Jeg vil være glad fordi jeg oplever livet som godt og positivt.
Af min egen glæde udspringer det overskud jeg bruger til at gøre alle de ting jeg elsker og som gør mig yderligere glad.
4) Jeg vil leve et liv hvor jeg lader min nysgerrighed og ikke min frygt styre mine handlinger.
5) Jeg vil leve et liv hvor jeg lader min fornuft tale og reagere på omgivelserne omkring mig.
6) Jeg vil leve et liv hvor jeg i videst muligt omfang er min ukonstruktive følelser og tanker
bevidste.

7) Være i livet på en måde så det er mig selv og ikke andre der holder mig tilbage.
8) Leve et liv hvor jeg er modig nok til at høre andre oplevelse af mig og reflektere over om min adfærd er med til at påvirke deres liv negativt.
9) Jeg vil i videste muligt omfang gøre alt for ikke at gøre andre kede af det med mine ord eller handlinger.
10) Jeg vil bestræbe mig på at være et mennesker der arbejder på at gøre andre mennesker så glade jeg kan, uden at det skal koste min egen glæde.

Hvis jeg kan leve det liv jeg gerne vil, er der basis for at jeg også kan være noget for et andet menneske.

Fremtid og forhold.

Jeg vil gerne have et hjemmeliv hvor jeg kan finde den fred jeg længes efter, både mentalt men også hvor ugehagelige overraskelser begrænses til det minimum, som omverdenen bestemmer.


Basen må udgøres af mig en kvinde og de børn der skal findes plads til.
En hverdag hvor de to voksne gør tingene sammen og beslutter i fællesskab.
Beslutninger der er taget og hvor begge er tilfredse.
Beslutninger der er taget på baggrund af viden og ikke følelser.
En fælles viden om at fælles beslutninger tager tid og skal tales om åbent og hvor begge parter er indstillet på at imødekomme den anden.
En hverdag hvor nøgleelementet er dialog og så meget samtale som muligt.
Nærhed forstået at de to voksne gør tingene sammen.
Laver mad sammen så ofte det er muligt.
En hverdag der hvor grundtanken er at gøre hinanden glade.
Nærhed som i berøring og samvær.
Berøring under madlavning opvask, bare masser af berøring så tit det overhovedet er muligt.
At man overholder de aftaler der indgås.
Begge de voksne har deres arbejdsliv og interesser, men at der satses på så meget fællestid som muligt.
Begge voksne mennesker er i forholdet for at udvikle sig og lære af hinanden.
At begge har den indgangsvinkel til samværet at det skal udvikle og at fælles løsninger er gode af den simple grund at det er arbejdet af to bevidste hjernes arbejde og ikke af en der får sin vilje.
At man kan se potentialet i at ens egne løsninger ikke kan måle sig med de løsninger man finder sammen med en fortrolig partner der kender en bedre end man selv gør.

Jeg ved at jeg først kan indgå i en diskussion om et kompromis når jeg ved hvad jeg selv vil.
Ellers har jeg manøvreret mig hen i en situation hvor jeg kun har andres forslag at sige enten ja eller nej til.